TARPTAUTINIS GRAIKŲ – ROMĖNŲ IMTYNIŲ KALĖDINIS TURNYRAS 

NUOSTATAI

2014-11-07

Kuršėnai

 I SKYRIUS

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

  1. Graikų – romėnų imtynių populiarinimas;
  2. Sportinio meistriškumo kėlimas;
  3. Stiprinti draugiškus ryšius tarp imtynininkų.

 II SKYRIUS

VIETA IR LAIKAS

4.  Turnyras vykdomas 2014 m. gruodžio 19-20 d. imtynių salėje Liepų alėja g. 11, Kuršėnai. Atvykimas, mandatinė komisija gruodžio 19 d. nuo 18.30 val. iki 19.00 val. Dalyvių svėrimas (weighting) 19.00 val. iki 19.30 val. Varžybos asmeninės. Varžybų pradžia (begining) 2014-12-20 12.00 val. Finalinės kovos 17.00 val.

III SKYRIUS

DALYVIAI IR PROGRAMA

  1. Varžybas organizuoja Šiaulių rajono sporto klubas „Dvikova“ ir Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokyklą. Varžybas, vadovaudamasi tarptautinėmis imtynių federacijos (FILA) taisyklėmis vykdo paskirta teisėjų kolegija. Atsakingas už varžybų vykdymą vyr. teisėjas A. Tilenis, vyr. sekretorius G. Jonuškis. Komandos sudėtis: 8 sportininkai + treneris + teisėjas. Varžybose dalyvauja sportininkai šiose amžiaus grupėse ir svorio kategorijose:

1998 m. g.ir jaun. (and younger): 59; 73 kg;

1999 m. g. ir jaun. (and younger): 63; 69; 92 kg;

2000 m. g. ir jaun. (and younger): 45 kg;

2001 m. g. ir jaun. (and younger): 60; 70 kg;

2002 m. g. ir jaun. (and younger): 35; 55 kg;

2003 m. g. ir jaun. (and younger): 58 kg;

2004 m. g. ir jaun. (and younger): 48 kg;

2005 m. g. ir jaun. (and younger): 29; 37; 40; 50 kg;

2006 m. g. ir jaun. (and younger): 22; 31 kg;

IV SKYRIUS

PRIĖJIMO SĄLYGOS

  1. Varžybose gali dalyvauti sportininkai pasitikrinę sveikatą bei turintys gydytojo leidimą dalyvauti šiose varžybose. Dalyvių paraiškos priimamos ne vėliau iki 18 d. el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Registruojantis vėliau ar varžybų dieną dalyvio mokestis asmeniui – 2 litai. Visais klausimais prašome kreiptis telefonais: Gediminas Jonuškis 8 674 01 600, Alvydas Tilenis 8 612 35 828 arba el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

V  SKYRIUS

FINANSAVIMAS

  1. Išlaidas, susijusias su varžybų pravedimu, varžybų vietos paruošimo, įgarsinimo išlaidas apmoka Šiaulių rajono Kuršėnų sporto mokykla ir Šiaulių rajono sporto klubas „Dvikova“. Reklamos ir reprezentacines išlaidas apmoka Šiaulių rajono sporto klubas „Dvikova“. Išlaidas, susijusias su dalyvių maitinimu, kelione apmoka komandiruojančios organizacijos

VI  SKYRIUS

APDOVANOJIMAS

  1. Varžybų prizininkai apdovanojami diplomais, medaliais ir prizais. Nugalėtojai – taurėmis.

_______________________________________

Additional information